Публікація:
Алгоритми попередньої обробки зображень для згорткової нейронної мережі

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою атестаційної роботи є проведення аналізу алгоритмів попередньої обробки зображень. У ході виконання атестаційної роботи був проведений детальний аналіз предметної області, було розкрито поняття згортки, згорткової нейронної мережі, були виявлені різні способи попередньої обробки зображень. Далі для предмету аналізу були обрані алгоритми зменшення зображень, та були сформовані критерії оцінки якості роботи алгоритмів. У результаті була проаналізована робота алгоритмів, та була дана практична рекомендація по їх застосуванню.

Опис

Ключові слова

згорткова нейронна мережа, згортка, попередня обробка, обробка зображень

Бібліографічний опис

Усков Є. В. Алгоритми попередньої обробки зображень для згорткової нейронної мережі : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія / Є. В. Усков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 82 с.

DOI