Публікація:
Макроекономічні чинники інноваційної діяльності в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Стаття присвячена встановленню закономірностей інноваційної діяльності в Україні за 1995-2015 рр. Побудовано три рівняння множинної регресії, що адекватно визначають вплив чотирьох груп чинників макроекономічного розвитку на інноваційну активність, серед яких: чинники, що характеризують загальноекономічний рівень розвитку; чинники, що характеризують рівень розвитку промисловості; чинники, що характеризують рівень розвитку ринку праці; чинники, що характеризують рівень розвитку науково-технічного сектору. Запропоновано рекомендації щодо особливостей забезпечення ефективності інноваційної діяльності в Україні в майбутньому. The article is devoted to the establishment of regularities of innovative activity in Ukraine for 1995-2015 years. Three equations of multiple regression were constructed that adequately determine the influence of four groups of macroeconomic development factors on innovation activity, among them: factors characterizing the general economic level of development; factors that characterize the level of industrial development; factors that characterize the level of development of the labor market; factors that characterize the level of development of the scientific and technical sector. Recommendations are offered in relation to the features of providing of efficiency of innovative activity in Ukraine in the future.

Опис

Ключові слова

інноваційна діяльність, прямі іноземні інвестиції, інноваційні витрати, заробітна плата, фінансування науково-технічних розробок, інфляція, валовий внутрішній продукт, innovative activity, direct foreign investments, innovative charges, salary, financing of scientific and technical developments, inflation, gross internal

Бібліографічний опис

Іванова В.Б. Макроекономічні чинники інноваційної діяльності в Україні / Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – Одеса: Одеський національний університет. – Том 22. – Вип. №11(64). – 2017. – С. 96-100.

DOI