Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/6693
Title: Дослідження закономірностей інноваційної діяльності в Україні
Authors: Іванова, В. Б.
Keywords: інноваційна діяльність
прямі іноземні інвестиції
інноваційні витрати
заробітна плата
фінансування науково-технічних розробок
інфляція
валовий внутрішній продукт
innovative activity
direct foreign investments
innovative charges
salary
financing of scientific and technical developments
inflation, gross internal
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Citation: Іванова В.Б. Макроекономічні чинники інноваційної діяльності в Україні / Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – Одеса: Одеський національний університет. – Том 22. – Вип. №11(64). – 2017. – С. 96-100.
Abstract: Стаття присвячена встановленню закономірностей інноваційної діяльності в Україні за 1995-2015 рр. Побудовано три рівняння множинної регресії, що адекватно визначають вплив чотирьох груп чинників макроекономічного розвитку на інноваційну активність, серед яких: чинники, що характеризують загальноекономічний рівень розвитку; чинники, що характеризують рівень розвитку промисловості; чинники, що характеризують рівень розвитку ринку праці; чинники, що характеризують рівень розвитку науково-технічного сектору. Запропоновано рекомендації щодо особливостей забезпечення ефективності інноваційної діяльності в Україні в майбутньому. The article is devoted to the establishment of regularities of innovative activity in Ukraine for 1995-2015 years. Three equations of multiple regression were constructed that adequately determine the influence of four groups of macroeconomic development factors on innovation activity, among them: factors characterizing the general economic level of development; factors that characterize the level of industrial development; factors that characterize the level of development of the labor market; factors that characterize the level of development of the scientific and technical sector. Recommendations are offered in relation to the features of providing of efficiency of innovative activity in Ukraine in the future.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/6693
ISSN: 2304-0920
Appears in Collections:Кафедра економічної кібернетики (ЕК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivanova_96-100.pdf7.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.