Публікація:
Організація абонентської мережі на основі високошвидкісних стандартів технології PON у смт. Кочеток

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження – пасивна оптична мережа. Мета роботи – аналіз принципів організації мережі абонентського доступу для жителів смт. Кочеток на базі технології GEPON. Розглянуті основні моменти, що стосуються застосування технології PON для створення абонентської мережі доступу послуги інтернет у смт. Кочеток. Проаналізовані ключові переваги і недоліки технології PON та висвітлені технологічні принципи організації мереж на базі цієї технології. Проаналізовані особливості організації мережі та методи передачі інформації по одному волокну завдяки мультиплексуванню, які застосовуються в пасивних мережах. Розроблена схема розташування PON боксів для мережі абонентського доступу, для даного населеного пункту, а саме смт. Кочеток. Наданні рекомендації та правила, щодо повітряного прокладання волоконно-оптичного кабелю по опорах. Проведені розрахунки загасання та оптичний бюджет потужності мережі.

Опис

Ключові слова

оптична мережа, низхідний потік, висхідний потік, спліттер, мережі абонентського доступу

Бібліографічний опис

Новічков В. В. Організація абонентської мережі на основі високошвидкісних стандартів технології PON у смт. Кочеток : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / В. В. Новічков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 81 с.

DOI