За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Методи визначення відстані до об’єкта мобільними роботами

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – методи визначення відстані до об’єкта мобільними роботами. Предмет дослідження – методи визначення відстані до об’єкта. Мета магістерської роботи - розробити простий та безпечний метод для 3D лазерного сканування будь-яких невідомих поверхонь, визначення їх відстані від сканера. Методи дослідження: теоретичний аналіз. У роботі проведено детальний аналіз та наведено класифікації методів та систем комп’ютерного зору згідно засобів використання, розглянуті вимоги до підсистеми виявлення перешкод, побудови тривимірних зображень, обрано метод структурного виділення перешкод, проведено теоретичні дослідження системи технічного зору для визначення відстані до об’єкта методом триангуляції. Результати: науковий – сканування будь-яких невідомих поверхонь, розташованих на різній відстані від сканера; практичний – розробка і дослідження макета для сканування будь-яких невідомих поверхонь, розташованих на різній відстані від сканера. Галузь використання – системи комп’ютерного зору роботів.

Опис

Ключові слова

комп’ютерний зір, перешкода, комп’ютерна система, триангуляція

Бібліографічний опис

Зубенко Я. О. Методи визначення відстані до об’єкта мобільними роботами : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / Я. О. Зубенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 75 с.

DOI