Публікація:
Оцінка тактико-технічних характеристик системи радіоакустичного зондування атмосфери при вимірюванні швидкості вітру

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Проведено аналіз способів і засобів радіоакустичного зондування атмосфери (РАЗ), виконано теоретичний аналіз принципів побудови моноімпульсної однопозиційної системи РАЗ атмосфери, розроблено структурну схему і розраховані параметри системи РАЗ, проведена оцінка впливу конфігурації антеної системи на діапазон однозначності і потенційну помилку вимірювань швидкості горизонтального вітру, проведені оцінки енергетичного потенціалу системи РАЗ і його вплив на відношення сигнал-шум і потенційну среднеквадратичну похибку вимірювань швидкості вітру

Опис

Ключові слова

акустична антена, атмосфера, вимірювання швидкості, потенційна похибка, радіоакустичне зондування атмосфери, частота зондування, енергетичний потенціал системи

Бібліографічний опис

Тушев В. О. Оцінка тактико-технічних характеристик системи радіоакустичного зондування атмосфери при вимірюванні швидкості вітру : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / В. О. Тушев ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 80 с.

DOI