Публікація:
Вибір параметрів резонансного лідару

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В роботі аналізуються можливості методу і радіоелектронної (лазерної) апаратури резонансної локації домішок мезосфери та розглянуто можливості лазерного дистанційного зондування на основі лідарів як ефективного методу дослідження навколишнього середовища. Викладено принципи побудови систем лідарного моніторингу та типи роботи лазерних далекомірів. Проведено аналіз систем лідарного зондування атмосферного середовища. Описується можливість дистанційного зондування атмосфери за допомогою лідара, що дозволяє отримувати коефіцієнти зворотного розсіювання і екстинкції аерозолю в діапазоні довжин хвиль від 355 до 1064 нм. Оцінюються параметри багато хвильового лідара для моніторингу аерозолю в висотному діапазоні 1-10 км. Робота присвячена спеціальним питанням дистанційного дослідження атмосфери за допомогою резонансного лідару на основі ефекту резонансної флуоресценції в парах натрію

Опис

Ключові слова

флуоресценція, лідар, розсіювання, лазер, зондування

Бібліографічний опис

Лапошина О. К. Вибір параметрів резонансного лідару : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / О. К. Лапошина ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 81 с.

DOI