За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Інтелектуальна система моніторингу сервісу оренди особистого транспорту

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою роботи є розробка системи моніторингу сервісу оренди особистого транспорту. У магістерській роботі пропонується формалізація процесу обслуговування особистого транспорту, яка складається із структурної та функціональної схем блоку життєвого циклу послуги «Виклик особистого транспорту», що дозволить ефективно використовувати спільні послуги мобільності (використання автомобілів,велосипедівів тощо). Розроблено специфікації системи моніторингу сервісу оренди особистого транспорту. Об’єктом дослідження є процеси надання сервісу оренди особистого транспорту. Предметом дослідження є математичні моделі та методи, що орієнтовані на обробку інформації в процесі моніторингу особистого транспорту.

Опис

Ключові слова

оренда особистого транспорту, моніторинг, сервіс

Бібліографічний опис

Бова І. В. Інтелектуальна система моніторингу сервісу оренди особистого транспорту : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія / І. В. Бова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 74 с.

DOI