За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Методи фільтрації звукових сигналів на фоні стаціонарних завад

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження – спотворення акустичних мовних сигналів при впливі адитивних стаціонарних або квазістаціонарних завад. Мета дослідження – підвищення розбірливості мовних сигналів в умовах стаціонарних або квазістаціонарних завад. Виконано аналітичний огляд відомих методів і алгоритмів шумоподавлення для покращення розбірливості зашумлених мовних сигналів. Проведено вибір методів фільтрації, найбільш ефективних для підвищення розбірливості мови на фоні шумів. Програмно реалізований найкращий з обраних метод фільтрації сигналу. Розроблено програму в MATLAB для експериментального дослідження алгоритмів фільтрації. Методом експертних оцінок отримані оцінки якості фільтрації мовних сигналів, що показують ефективність дослідженого алгоритму

Опис

Ключові слова

акустика, звук, звуковий сигнал, динамічний шумоподавлювач, мовний сигнал, метод спектрального віднімання, стаціонарний шум, шумоподавлення

Бібліографічний опис

Дремова К. О. Методи фільтрації звукових сигналів на фоні стаціонарних завад : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 171 Електроніка / К. О. Дремова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 80 с.

DOI