Публікація:
Методи машинного навчання розв’язання задачі ідентифікації текстів

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2021

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – художні твори зарубіжних авторів. Мета роботи – дослідження методів машинного навчання для ідентифікації автора тексту. Методи дослідження – методи машинного навчання. У роботі проведений аналіз проблеми ідентифікації автора тексту. Обрано оптимальний метод машинного навчання для вирішення поставленої задачі – за допомогою нейронної мережі. Досліджено можливість застосування обраних методів до ідентифікації текстів. Розроблено програмний продукт, який надає можливість визначити ймовірність належності тексту одному з авторів з заданого переліку. Результати тестування подані у вигляді графіків для відображення результатів ідентифікації.

Опис

Ключові слова

попередня обробка даних, маски, нейронна мережа, форматування, ідентифікація автора, окенізація

Бібліографічний опис

Подшиваленко Б. О. Методи машинного навчання розв’язання задачі ідентифікації текстів : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 113 Прикладна математика / Б. О. Подшиваленко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 46 с.

DOI