Публікація:
Автоматизація процесів керування реакторними установками на основі мереж Петрі

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2013

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої науково-технічної проблеми безпеки керування високотехнологічними об'єктами – атомними електростанціями (АЕС). Вперше запропоновано: моделі об'єкту (реакторної установки - РУ) і пристрою керування РУ, що описані як імовірнісні з'єднання стохастичних систем на основі розширення мереж Петрі; критерій керованості систем, описаних математичним апаратом мереж Петрі; модель нейронного модуля змінного обсягу, що описується апаратом мереж Петрі як надпровідник зі змінним часом активізації; підхід до інтелектуального керування РУ з використанням модульної нейронної мережі; математична модель процесу запарювання каналу активної зони реактора. Удосконалено: математичний апарат мереж Петрі шляхом розробки розширення; метод ідентифікації внутрішньо-реакторних аномалій. Одержали подальший розвиток теоретикоімовірнісні методи оптимальних статистичних рішень для задач моделювання, фільтрації, ідентифікації та оптимізації структури та/або параметрів. Розроблені в дисертації моделі й методи дозволяють підвищувати безпеку керування реакторною установкою та можуть бути використані на підприємствах ядерної енергетики.

Опис

Ключові слова

автоматизована система керування, безпека АЕС, реакторна установка, поверхневе кипіння, мережі Петрі, фільтрація, адаптивне керування

Бібліографічний опис

Качур С. О. Автоматизація процесів керування реакторними установками на основі мереж Петрі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / С. О. Качур ; МОН України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 39 с.

DOI

Колекції