Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3449
Title: Автоматизація процесів керування реакторними установками на основі мереж Петрі
Authors: Качур, С. О.
Keywords: автоматизована система керування
безпека АЕС
реакторна установка
поверхневе кипіння
мережі Петрі
фільтрація
адаптивне керування
Issue Date: 2013
Publisher: Харк. нац. ун-т радіоелектроніки
Citation: Качур, С. О. Автоматизація процесів керування реакторними установками на основі мереж Петрі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / С. О. Качур ; МОН України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 39 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої науково-технічної проблеми безпеки керування високотехнологічними об'єктами – атомними електростанціями (АЕС). Вперше запропоновано: моделі об'єкту (реакторної установки - РУ) і пристрою керування РУ, що описані як імовірнісні з'єднання стохастичних систем на основі розширення мереж Петрі; критерій керованості систем, описаних математичним апаратом мереж Петрі; модель нейронного модуля змінного обсягу, що описується апаратом мереж Петрі як надпровідник зі змінним часом активізації; підхід до інтелектуального керування РУ з використанням модульної нейронної мережі; математична модель процесу запарювання каналу активної зони реактора. Удосконалено: математичний апарат мереж Петрі шляхом розробки розширення; метод ідентифікації внутрішньо-реакторних аномалій. Одержали подальший розвиток теоретикоімовірнісні методи оптимальних статистичних рішень для задач моделювання, фільтрації, ідентифікації та оптимізації структури та/або параметрів. Розроблені в дисертації моделі й методи дозволяють підвищувати безпеку керування реакторною установкою та можуть бути використані на підприємствах ядерної енергетики.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3449
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KachurSO.pdf844.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.