Публікація:
An algorithm for building a project team considering interpersonal relations of employees

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2016

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

The setting of the problem of building a project team considering interpersonal relations between the employees was formulated. To assess the optimality of the team, a criterion is proposed that characterizes the contribution of employees to group interaction. The algorithm of solution of the problem of building a project team by the criterion of the maximum total contribution of employees to group interaction was developed. Сформульовано постановку задачі формування команди проекту з урахуванням міжособистісних взаємин співробітників. Для оцінки оптимальності складу команди проекту запропоновано критерій, що характеризує внесок співробітників у групову взаємодію. Розроблено алгоритм розв'язання задачі відбору кандидатів у команду проекту за критерієм сумарного внеску співробітників у групову взаємодію.

Опис

Ключові слова

project team, sociometric matrix, sociometric indices, group interaction, interpersonal relations in team, проектна команда, соціометрична матриця, соціометричні показники, групова взаємодія, міжособистісні відносини в команді

Бібліографічний опис

Imangulova Z. An algorithm for building a project team considering interpersonal relations of employees / Z. Imangulova, L. Kolesnyk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – № 6/3 (84) – P. 19–25

DOI