Публікація:
Дослідження методів компенсації завад в системах акустичного зондування атмосфери

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження – акустичне зондування атмосфери в умовах акустичних завад. Мета роботи – підвищення завадодозахищеності содарів, що працюють в зоні підвищеного шуму за рахунок правильного вибору робочої частоти і застосування компенсаційного методу прийому. Метод дослідження – теоретичний аналіз, модельний експеримент. Проведено аналітичний огляд способів і засобів акустичного зондування атмосфери, проведено аналіз частотної залежності відношення сигнал-шум на вході содару, визначені оптимальні частоти в різних умовах зондування, розроблена методика врахування спектра акустичного шуму при виборі робочої частоти содару, розроблений адаптивний алгоритм подавлення перешкод з використанням компенсаційного приймального каналу, розроблена структурна схема акустичного локатора з адаптивним підстроюванням частоти зондування і допоміжним каналом приймання для компенсації перешкод

Опис

Ключові слова

акустичне зондування, атмосфера, тривалість імпульсу, содар, турбулентність, частота

Бібліографічний опис

Зорін Д. Г. Дослідження методів компенсації завад в системах акустичного зондування атмосфери : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / Д. Г. Зорін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 76 с.

DOI