Публікація:
Дослідження методів лексичного аналізу для оцінки складності алгоритмів в системі «Algorithms battle»

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою роботи є дослідження методів оцінки аналізу складності алгоритмів, реалізація нового методу, створення веб-системи для онлайн змагань з вирішення алгоритмічних задач та використання нового методу оцінки складності алгоритму у системі.

Опис

Ключові слова

веб-система, лексичний аналіз, складність алгоритма, big-o notation, mongodb, kafka, spring boot

Бібліографічний опис

Різник О. К. Дослідження методів лексичного аналізу для оцінки складності алгоритмів в системі «Algorithms battle» : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 121– Інженерія програмного забезпечення / О. К. Різник ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 70 с.

DOI