Публікація:
Математична модель та метод розв’язання задачі про «зустріч» повітряного об’єкта

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2021

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – процес зустрічі снаряда ствольної зенітної артилерії з повітряним об’єктом (ПО). Предмет дослідження – математичні моделі та методи аналізу траєкторії руху зенітних некерованих снарядів. Мета роботи – розробити математичну модель та метод розв’язання задачі про «зустріч» повітряного об’єкта. Методи дослідження – аналітичні та чисельні методи розв’язання систем диференційних рівнянь, математичне комп’ютерне моделювання. В кваліфікаційній роботі розглянута задача про «зустріч» повітряного об’єкта у повітряному просторі. Проведено аналіз предметної області проблеми ураження повітряних цілей. Розглянуто математичні методи. Обрано метод, який необхідний для розв’язання даної задачі. Реалізовано комп'ютерну програму в середовищі Matlab і отримано розв’язки розглядуваної задачі. Був виконаний аналіз результатів роботи програми.

Опис

Ключові слова

траєкторія, система координат, кут, швидкість, зона ураження, диференціальні рівняння, єліпсоїд розсіювання

Бібліографічний опис

Резніченко А. С. Математична модель та метод розв’язання задачі про «зустріч» повітряного об’єкта : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 113 Прикладна математика / А. С. Резніченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 89 с.

DOI