За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Дослідження дефініції поняття "інноваційно-інвестиційна спроможність підприємства"

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2014

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

СМП «ТАЙП»

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Визначено дефініції базових понять "діяльність", "активність", "привабливість", "сприйнятливість", "потенціал", "спроможність" у тлумачних словниках. Проаналізовано їх відмінності та на цій основі визначено, що поняття "спроможність" є більш широким. Наведена графічна інтерпретація взаємного абстрактного розташування указаних базових понять. Вперше запропоновано логічно-структуроване визначення поняття "інноваційно- інвестиційна спроможність підприємства", що дозволяє доповнити понятійно-категоріальний апарат теорії інноваційного інвестування. It has been determined definitions of basic concepts "activities", "activity", "attractiveness", "susceptibility", "potential" and "capacity" in the explanatory dictionaries. It has been analyzed their differences and determined on this basis that the term "capacity" is a broader. It has been presented the graphic interpretation of mutual abstract location of mentioned basic concepts. It has been proposed logically and structured definition "innovation and investment capacity of the enterprise" for the first time that allows to add conceptual and categorical apparatus of the theory of innovative investment.

Опис

Журнал «Інноваційна економіка» в наукометричних базах: РИНЦ – http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50859 INDEX COPERNICUS – http://journals.indexcopernicus.com/+,p12420,3.html

Ключові слова

інноваційно-інвестиційна спроможність підприємства, діяльність, активність, сприйнятливість, привабливість, потенціал, innovation and investment ability of the enterprise, activities, activity, susceptibility, attractiveness, potential

Бібліографічний опис

Полозова Т.В. Дослідження дефініції поняття "інноваційно-інвестиційна спроможність підприємства" / Т.В. Полозова // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6 (55). – С. 103-107.

DOI