Публікація:
Модель системи електронного навчання на основі багатоагентного підходу

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Актуальність дослідження. Спектр областей впровадження нейронних мереж досить широкий в сучасному світі, в даній дослідницькій роботі була виділена одна з найбільш на сьогоднішній день популярних сфер їх застосування-медицина. Актуальність вибору цієї області також обумовлена і тим, що в серпні 2017 року були внесені в окремі законодавчі акти України з питань застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій у сфері охорони здоров’я громадян та створення національних науково-медичних центрів, які легітимізують віддалені консультації та моніторинг пацієнтів. Метою кваліфікаційної роботи є проаналізувати особливості побудови реалістичних 3D зображень за допомогою штучної нейронної мережі NeRF. Об’єктом дослідження є побудова реалістичних 3D зображень. Предметом дослідження є сукупність необхідних умов, що забезпечують найкращий підхід до особливості побудови реалістичних 3D зображень за допомогою штучної нейронної мережі NeRF.

Опис

Ключові слова

перцептрон розенблата, машинне навчання, 3D зображення, resnet, alexnet

Бібліографічний опис

Плеханов Д. В. Модель системи електронного навчання на основі багатоагентного підходу : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія / Д. В. Плеханов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 90 с.

DOI