За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Прогнозування часових рядів на основі нейронних мереж прямого поширення

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою написання магістерської дисертації є аналіз методів прогнозування часових рядів з застосуванням нейронних мереж прямого поширення. Об’єктом дослідження магістерської дисертації є процес прогнозування часових рядів. Предметом дослідження є часові ряди. При написанні роботи були застосовані методи аналізу, порівняння, дослідження. В роботі розглянуто можливість застосування нейронної мережі для прогнозування часових рядів. Виявлено основні переваги застосування нейронних мереж для задач прогнозування. Розглянуто основні архітектури нейронних мереж та обрано метод навчання та структуру мережі для прогнозування часових рядів. Експериментально доведено, що застосування нейронних мереж прямого поширення для задач прогнозування часових рядів є ефективним.

Опис

Ключові слова

інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, нейронна мережа, менеджер, штучний інтелект

Бібліографічний опис

Гончаренко Д. В. Прогнозування часових рядів на основі нейронних мереж прямого поширення : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія / Д. В. Гончаренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 82 с.

DOI