Публікація:
Pозроблення системи лінійних фільтрів для ідентифікації робототехнічних систем

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – задачі ідентифікації робототехнічних систем. Мета роботи – огляд стану проблеми щодо ідентифікації робототехнічних систем. Методи дослідження – аналіз та узагальнення існуючих публікацій. Робототехнічні системи – це область, яка охоплює досить широкий клас об’єктів, починаючи від найпростіших іграшок до повністю автоматизованих виробництв і механізмів, покликаних замінити людину при виконанні важких, неприємних та небезпечних робіт. Сучасні програмно-апаратні засоби обчислювальної техніки є ядром робототехнічних систем. Висока швидкість обчислень і швидкодіючі інтелектуальні засоби контролю надають широкі можливості для реалізації адаптивного високоточного управління виконавчими пристроями з урахуванням зовнішніх впливів та інформативних факторів. Задачі дослідження спрямовані на реалізацію мети та містять огляд базових понять про робототехнічні системи, огляд підходів щодо управління робототехнічних систем, а також формулювання проблем ідентифікації та дослідження фільтрації сигналів для компенсації збурень.

Опис

Ключові слова

лінійні фільтри, ідентифікація, робототехнічні системи

Бібліографічний опис

Сидоренко А. В. Pозроблення системи лінійних фільтрів для ідентифікації робототехнічних систем : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології / А. В. Сидоренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки – Харків, 2022. – 72 с.

DOI