Публікація:
Адаптивна інтелектуальна система автоматичного догляду за рослинами

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У магістерській кваліфікаційній роботі виконано проєктування нейропроцесора для виконання логічних операцій по керуванню електроприводом системи інтелектуального догляду за рослинами. Метою роботи є проектування нейропроцесора для виконання логічних операцій по керуванню електроприводом системи інтелектуального догляду за рослинами, виконаного на сучасній елементній базі і перевірка ефективності його використання. Об’єктом дослідження є нейропроцесор для управління електроприводами виконавчого механізму. Предметом дослідження є модель нейропроцесора для виконання логіч-них операцій по керуванню електроприводами виконавчих механізмів системи автоматичного догляду за рослинами За результатами проведеного проектування, розроблена система успішно впоралась зі своєю задачею. Розроблена автоматична система дає змогу безвід-мовної роботи протягом 11 років, що дає змогу конкурувати серед інших про-дуктів даної області.

Опис

Ключові слова

САПР, VHDL, ПЛІС, нейромережа, нейропроцесор

Бібліографічний опис

Лукашин О. В. Адаптивна інтелектуальна система автоматичного догляду за рослинами : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія / О. В. Лукашин ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 111 с.

DOI