Публікація:
Методи подавлення шуму в фотореалістичних зображеннях

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Розглянуто головні причини появи шумів у фотореалістичних зображеннях, моделі шумів, виконано загальний аналіз методів подавлення шумів. Досліджені методи подавлення шуму, засновані на просторовій фільтрації. Реалізовано адаптивні алгоритми подавлення шумів у зображеннях. Досліджено алгоритм визначення відношення сигнал-шум у фотореалістичних зображеннях. Отримані числові параметри щодо ефективності досліджених методів.

Опис

Ключові слова

дисперсія, зображення, імпульсний шум, усереднюючий фільтр, впорядковуючий фільтр, шум, шумоподавлення

Бібліографічний опис

Пенчук А. Є. Методи подавлення шуму в фотореалістичних зображеннях : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 171Електроніка / А. Є. Пенчук ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 80 с.

DOI