Публікація:
Математичні моделі і методи узгодження зображень на основі ключових точок та перцептивного хешу

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2021

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – пара цифрових зображень . Мета роботи – застосування методів узгодження цифрових зображень. Методи дослідження – ORB, BRISK, SIFT, Hamming distance, k-means. Проведено дослідження методів узгодження зображень за допомогою ключових точок та використанням перцептивного хешу. Було проведено сис-темний аналіз, промодельовано роботу особливих точок зображення та їх дете-кторів на зображені. В методах узгодження зображень імплементовано застосу-вання перцептивного хешу. Проведено порівняльний аналіз роботи алгоритмів. На ряду з прийнятними підсумками виконаного дослідження було приве-дено такі приклади, в яких викладені у роботі алгоритми показали слабкі ре-зультати. Ці дані було проаналізовано. Наведена програмна реалізація алгори-тмів могла б бути використана для вирішення задач у багатьох аспектах життя: автомобілебудуванні, баз даних з продажу нерухомості, пошуку фото і відео тощо.

Опис

Ключові слова

ключова точка, узгодження зображень, перцептивний хеш, дескриптор, гаусове розмиття

Бібліографічний опис

Педан Р. В. Математичні моделі і методи узгодження зображень на основі ключових точок та перцептивного хешу : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 124 Системний аналіз / Р. В. Педан ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 56 с.

DOI