Публікація:
Дослідження методів оцінювання вразливостей корпоративних інфокомунікаційних мереж

Немає доступних мініатюр

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – корпоративна інфокомунікаційна мережа Метрополітену. Мета дослідження – оцінка вразливостей та інформаційних ризиків мережі. Досліджені вразливості та інформаційні ризики захищеності корпоративних інфокумунікаційних мереж і методи їхнього аналізу. Проведена оцінка вразливостей корпоративної інфокомунікаційної мережі метрополітену.

Опис

Ключові слова

вразливість, інформаційний ризик, корпоративна мережа, шкала оцінювання

Бібліографічний опис

Редька О. В. Дослідження методів оцінювання вразливостей корпоративних інфокомунікаційних мереж : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / О. В. Редька ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 101 с.

DOI