Публікація:
Дослідження ефективності використання методологій управління проектами

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2021

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження — методології управління проектами. Мета дослідження — вирішення завдання вибору методології управління шляхом оптимізації змісту проекту. Метод рішення — порівняльний аналіз методологій управління проектів Agile та Waterfall, вирішення задачі п’ятикритеріальної оптимізації змісту проекту для вибору ефективної методології управління. В результаті дослідження отримано вирішення завдання вибору методології управління шляхом оптимізації змісту проекту.

Опис

Ключові слова

гнучкий підхід, методологія, оптимізація змісту, традиційний підхід, управління проектами, Agile, Waterfall, scrum

Бібліографічний опис

Неєлова О. В. Дослідження ефективності використання методологій управління проектами : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 121 — Інженерфя програмного забезпечення / О. В. Неєлова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 51 с.

DOI