Публікація:
Концепція молекулярного розпізнавання на основі "синтетичних рецепторів" та її застосування для створення приладів визначення речовин

dc.contributor.authorМузика, К. М.
dc.contributor.authorКукоба, А. В.
dc.date.accessioned2021-12-27T09:26:17Z
dc.date.available2021-12-27T09:26:17Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractОб’єкт дослідження. Процес теоретичного та експериментального встановлення наявності ліганд-рецепторного розпізнавання молекул шаблону «синтетичними рецепторами» та наукове обґрунтування технології їх виготовлення. Предмет дослідження. Нанорозмірні МІПи з максимально гомогенними молекулярними відбитками, доступністю і великою кількістю ділянок молекулярного розпізнавання, як нові функціональні матеріали для виробництва сенсорної електронної техніки. Методи дослідження: наукометричні методи з використанням мультидисциплінарної бази Scopus; молекулярної механіки; квантово-хімічні методи класу теорії функціоналу густини; методи планування експерименту; спектрофотометрії; електронної мікроскопії; динамічного розсіювання світла; хімічної модифікації; поверхневого плазмонного резонансу; гетерогенного твердофазного імуноаналізу («ELISA»); чисельні методи розв'язку систем звичайних диференційних рівнянь. Наукова новизна отриманих результатів. 1. Теоретично й експериментально сформовано та верифіковано концепцію технології створення «синтетичних рецепторів 2. Удосконалено алгоритмічну модель раціонального вибору функціонального мономера в технології молекулярного імпринтингу, тільки чутливість, а й специфічність синтетичного рецептора до різних речовин-мішеней. 3. Вперше встановлено вплив типу функціонального мономера на кількісний вихід синтезованих МІП-наночастинок під час твердофазного синтезу на поверхні з іммобілізованими молекулами шаблону4 5. Удосконалено модель технологічного процесу створення МІПів високої специфічності. 6. Вперше визначено коефіцієнт дисоціації (Kd = 8.7 × 10−8 ± 1.5 ×10−9 M) комплексу «АМПК-МІП – меламін Практичне значення отриманих результатів Загальну схему науково-обґрунтованого технологічного процесу створення високоспецифічних сенсорних елементів із «синтетичними рецепторами» на основі нанорозмірних МІПів може бути використано під час виготовлення чутливих елементів у ферментних, флуоресцентних сенсорах, у сенсорах на основі польових транзисторів, п'єзоелектричних сенсорах, а також в елементах функціональної електроніки, зокрема, біоелектроніки і хемотроніки. Розроблено технологію виготовлення і конструкцію мікрофлюїдного чіпа (Пат. № 60060 Україна, МПК G01N 27/48. 5. Технологічний процес синтезу молекулярно імпринтованих полімерів на скляних мікросферах з іммобілізованими молекулами шаблону пройшов апробацію в Інституті приладобудування (м. Харків), що підтверджено актом випробування. 6. Дослідний технологічний процес пройшов апробацію в ГП «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування» (м. Харків), що підтверджено актом випробування. 7. Сенсорні ELISA-елементи з «синтетичними рецепторами,впроваджено у наукову практику кафедри фтизіатрії та пульмонології Харківської медичної академії післядипломної освіти в ході дослідження біологічних рідин людини (акт впровадження). 8. Результати проведених досліджень використовуються в навчальному процесі ХНУРЕuk_UA
dc.identifier.citationКонцепція молекулярного розпізнавання на основі "синтетичних рецепторів" та її застосування для створення приладів визначення речовин» : звіт про НДР (заключ.) : 292 / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; керівник К. М. Музика. – Харків, 2017. – 195 с.
dc.identifier.urihttps://openarchive.nure.ua/handle/document/18775
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectсинтетични рецепториuk_UA
dc.subjectмолекулярне розпізнаванняuk_UA
dc.subjectсенсорна електронна технікаuk_UA
dc.subjectспектрофотометріяuk_UA
dc.subjectдинамічне розсіювання світлаuk_UA
dc.subjectхімічна модифікаціяuk_UA
dc.subjectфлуоресцентні сенсориuk_UA
dc.subjectп'єзоелектричні сенсориuk_UA
dc.titleКонцепція молекулярного розпізнавання на основі "синтетичних рецепторів" та її застосування для створення приладів визначення речовинuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
dspace.entity.typePublication

Файли

Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
Назва:
Zvit_292_2017.doc
Розмір:
29.52 MB
Формат:
Microsoft Word
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
Назва:
license.txt
Розмір:
9.42 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Колекції