Кафедра соціальної інформатики (СІ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 48
 • Документ
  Доцільність використання знанняорієнтованих соціальних мереж в Інтернеті для безперервного навчання співробітників сил охорони правопорядку
  (НАНГУ, 2019) Данилов, А. Д.
  Підготовка кадрів вищої кваліфікації є одним з основних завдань держави, адже саме від якості підготовлених фахівців залежить ефективність функціонування всіх секторів діяльності держави та суспільства. Особливо важливою є підготовка фахівців, робота яких пов´язана із забезпеченням сталого функціонування суспільства. До таких первинних сфер діяльності належать органи охорони здоров’я, органи охорони правопорядку, органи держуправління, органи контролю та забезпечення екологічної безпеки держави та інші. Важливою складової ефективного сучасного фахівця є саме постійне підвищення інтелектуального капіталу та формування нових компетенцій. В сучасних умовах функціонування суспільства обсяг необхідної інформації постійно збільшується, що відповідно впливає на вимоги, що формуються до представників окремих професій. Для представників сил охорони правопорядку отримання актуальної необхідної інформації є особливо важливим, адже саме від їх обізнаності та прийнятих рішень, на основі отриманої інформації, може залежати життя людини. Також важливим є своєчасне інформування представників правопорядку про зміни законодавства в Україні, в зручній для них формі, що дозволяє їм ефективно діяти у межах правового поля. Для вирішення питань розповсюдження інформації між співробітниками сил охорони правопорядку та студентами університетів, пов´язаних з підготовкою таких фахівців, пропонується використовувати сучасний інструмент управління знаннями – знанняорієнтовані соціальні мережі в Інтернеті.
 • Документ
  Актуальність використання безкоштовних конструкторів сайтів соціальних мереж для побудови демонстраційних версій нішевих знанняорієнтованих соціальних мереж в Інтернеті
  (ХНУБА, 2018) Данилов, А. Д.
  Функціонування сучасних організацій тісно пов'язано з використанням інтернет-технологій. Будь-яка сучасна компанія має свій сайт або сторінку в соціальній мережі, яка дозволяє спілкуватися з постійними та потенційними клієнтами, формувати імідж організації, збирати необхідну маркетингову інформацію, формувати клієнтську базу, відстежувати та корегувати відношення клієнтів до політики компанії та багато іншого. Ефективність використання сайту залежить від багатьох критеріїв, серед яких можна виділити: якість, доступність, зручність в користуванні, ступінь орієнтації сайту на користувача та предметну галузь, в якій працює організація, та інше. Особливо важливо враховувати орієнтацію на користувача та предметну галузь при розробці та впроваджені вузькоспеціалізованих (нішевих) сайтів соціальних мереж, які орієнтовані на конкретний сегмент користувачів мережі Інтернет.
 • Документ
  Актуальність застосування знанняорієнтованих соціальних мереж в Інтернеті для проведення міждисциплінарних та трансдисциплінарних досліджень
  (ХНУРЕ, 2018) Данилов, А. Д.
  The paper analyzes the relevance of the use of knowledge-oriented social networks in Internet for the formation of scientific teams with a view to conducting interdisciplinary and transdisciplinary research. The creation and use of such social networks will allow scientific teams to increase their competitiveness and open new directions of scientific research.
 • Документ
  Актуальність використання соціальних мереж в Інтернеті для збору та аналізу вимог при розробці сучасного програмного забезпечення
  (ХНУБА, 2017) Данилов, А. Д.
  Одним из наиболее важных этапов в разработке программного обеспечения является сбор и анализ требований. Именно от этих этапов зависит основной функционал будущего продукта, особенности его использования и сфера применения. Особенно актуальным является использование социальных сетей в Интернете в качестве инструмента по сбору требований для молодых компаний или при создании стартапов. Сбор и анализ требований в социальной сети позволит выявить пожелания и виденье продукта потенциальными заказчиками и потребителями задолго до начала разработки.
 • Документ
  Анализ актуальности применения современных информационных технологий в учебном процессе.
  (Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля, 2014) Данилов, А. Д.; Григель, Г. В.
  На сегодняшний день уже невозможно представить образовательный процесс без информационных систем и компьютерных программ. Дальнейшие исследования информационных технологий позволят внести улучшения в проведение и организацию учебного процесса, минимизировать затраты, создать благоприятные условия для получения и передачи знаний.