Кафедра медіасистем та технологій (МСТ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 893
 • Публікація
  Дослідження впливу колірної гами пакування продовольчої продукції на візуальне сприйняття споживача
  (ТОВ «Друкарня Мадрид», 2024) Левикін, І. В.; Шевченко, С. Г.
  Робота спрямована на дослідження впливу колірної гами пакування продовольчої продукції на візуальне сприйняття споживача. Метою цього дослідження полягає у вивченні взаємозв'язку між колірною гамою упаковки та візуальним сприйняттям споживача. Особливу увагу приділено тому, які емоції викликають різні кольори, які кольори сприяють більшій увазі споживача, а також як це впливає на їхній вибір продукту.
 • Публікація
  Створення відеоканалу на youtobe з оглядом ігрових персонажів
  (ТОВ «Друкарня Мадрид», 2024) Кулішова, Н. Є.; Карпенко, М. В.
  Індустрія розваг пропонує сьогодні безліч комп’ютерних ігор з різноманітними вигаданими сюжетами, цікавими ігровими механіками та неординарними візуальними ефектами.
 • Публікація
  Залежність оформлення статей від типу журналу
  (ТОВ «Друкарня Мадрид», 2024) Вовк, О. В.; Більчук, О. С.; Манаков, В. П.
  Сучасний науковий світ потребує від авторів статей уваги до оформлення своїх робіт. Одним з важливих аспектів є напрям періодичного видання. Різні типи журналів мають різні вимоги до оформлення текстів, що може вплинути на сприйняття читачів.
 • Публікація
  Дослідження інфографіки в іміджевих та корпораційних типах видань на прикладі інформації про університет
  (ТОВ «Друкарня Мадрид», 2024) Ткаченко, В. П.; Середа, Г. В.
  В іміджевих виданнях інфографіка використовується для підсилення бренду. Вона допомагає відобразити ключові характеристики продукту або послуги, що робить бренд більш запам’ятовуваним.
 • Публікація
  UI/UX як інструмент оптимізації оформлення та оплати замовлення в інтернет-магазинах
  (ТОВ «Друкарня Мадрид», 2024) Зелений, О. П.; Чернобай, М. А.
  Індустрія електронної комерції є однією із швидкозростаючих галузей світової економіки. Зараз люди частіше купують речі в Інтернеті, ніж відвідують фізичні торгові точки, щоб зробити покупки. У 2022 році електронна комерція зайняла 21 % всіх роздрібних ринків. А за даними Nasdaq, до 2040 року і зовсім 95 % усіх продажів (незалежно від їхнього типу) здійснюватимуться онлайн.
 • Публікація
  Управління бізнес-процесами під час розробки веб-продукції
  (ТОВ «Друкарня Мадрид», 2024) Вовк, О. В.; Глюза, М. П.; Григор'єв, О. В.
  Дедлайни горять, замовники скаржаться, команда в розпачі… Щоб не допустити цього, потрібно правильно організувати процес управління проектом чи проектами під час розробки веб-продукту. Правильна організація проекту допомагає мінімізувати зайві витрати, стрес команди та запобігає ефективній та швидкій реалізації.
 • Публікація
  Використання seo для поліпшення видимості бренду в пошукових системах
  (ТОВ «Друкарня Мадрид», 2024) Кондратьєв, О. В.; Вовк, О. В.
  У сучасному цифровому світі конкуренція між брендами за увагу споживачів стає дедалі гострішою. Один із найефективніших способів підвищення видимості бренду в інтернеті – використання методів пошукової оптимізації (SEO).
 • Публікація
  Автоматизація збірки макету для друкованих видань
  (ТОВ «Друкарня Мадрид», 2024) Вовк, О. В.; Митцева, О. С.; Калугін, Н. Д.; Хлиніна, С. Г.
  Одним з ключових етапів підготовки книги до друку є збірка (верстка) макету. Цей етап трудомісткий і вимагає знання не тільки в галузі дизайну і оформлення, але й знання чітких технічних вимог до майбутнього макету друкованого видання. Етап верстки відіграє важливу роль у забезпеченні високої якості кінцевого продукту.
 • Публікація
  Особливості обробки астрономічного відео
  (ТОВ «Друкарня Мадрид», 2024) Хламов, С. В.; Плігунова, Е. В.
  Відео – це один з найпоширеніших форматів мультимедійного змісту, який у захоплюючий спосіб дозволяє нам відтворювати та реєструвати реальний світ. З розвитком технологій зйомки та збереження відео, дослідники та інженери постійно шукають нові методи та техніки для обробки та аналізу відеоматеріалів.
 • Публікація
  Application of AI technologies to optimize project estimation processes in it companies
  (ТОВ «Друкарня Мадрид», 2024) Kostaryev, D. B.; Pearson, V.; Dovgiy, D. V.; Tkachenko, V. F.; Tevyashev, A. D.
  This paper presents the results of the development and application of the system FlexEstimate AI, aimed at optimizing the evaluation processes of projects in the field of information technology. The system uses machine learning algorithms to automate data collection and analysis, which can si gnificantly speed up and improve the accuracy of initial project estimates.
 • Публікація
  Prospects for using artificial intelligence for book layout
  (2024) Khlynyna, S.; Vovk, O.; Chebotarova, I.
  The purpose of the article is to explore the possibilities of using artificial intelligence for the layout of book publications. The materials of the article focus on methods of automating the work of a specialist in the field of printing production during work on the layout of a book publication. In the course of the study, modern available technologies for working on textual and visual information were considered, ways of their use were given on the example of the stages of book layout. The article also raises questions of the ethics of using neural networks for full content generation and the problem of the lack of a mechanism for assigning copyright to created images and text. In addition, the prospects for the further use of artificial intelligence in the printing business as a whole and how it can affect the production process were considered. The article contains examples of already existing technologies and patents, which confirm the possibility of their implementation in the printing process.
 • Публікація
  The impact of artificial intelligence on future of humanity
  (2024) Kaluhin, N.; Vovk, O.; Chebotarova I.
  The purpose of the article is to explore the potential impact of artificial intelligence on the future of humanity, including both its benefits and challenges. The article discusses the ways in which AI could affect the human race, including its potential to augment human intelligence, improve healthcare delivery, and create nw roles and jobs. It also addresses concerns about human agency, evolution, and survival, and the need for solutions to ensure a better-trained and healthier workforce. The article provides insights into the potential benefits and drawbacks of AI, as well as solutions to ensure that AI is used in a way that benefits humanity. It emphasizes the need for AI to augment human intelligence, rather than replace it, and highlights the potential for AI to significantly improve usability and access to technology. The article also includes quotes from experts in the field, providing a well-rounded perspective on the topic.
 • Публікація
  Investigating the vision of AI driven website builder in user interface components
  (2024) Borovynska, Y.; Vovk, O.
  This study investigates the transformative potential of AI-driven website builders in revolutionizing the creation and optimization of user interface (UI) components. Through a systematic exploration of AI-based prompts, the study scrutinizes the efficacy of these platforms in generating UI elements across varying levels of complexity. Seven distinct UI components, including dropdowns, checkboxes, and alerts, were subjected to rigorous scrutiny through prompts issued to an AI-driven website builder. The results shed light on the AI's ability to comprehend and execute user queries, revealing nuanced insights into its proficiency in generating relevant and accurate UI elements. While the AI demonstrated commendable performance in handling complex queries, challenges emerged in achieving precision with simpler components. The findings underscore the importance of continued refinement and enhancement of AI algorithms to ensure accuracy and relevance in UI component generation, thus contributing to the ongoing evolution of web development practices.
 • Публікація
  Intelligent text recognition when creating audio books for blind people
  (Jóvenes en la Ciencia, 2024) Chebotarova, I.; Silchenko, V.
  In the work, two variants of audio input for the children's book using Braille font "Kvasko and Katrusya", which is intended for partially sighted and blind children of primary school age, are investigated. In the first, specialized software is used to create an audiobook and announcers' voices, in the second - text recognition of the prepared original layout and automatic generation of an audio file. In order to determine a more effective technology for the production of audio applications, an expert evaluation of these applications was conducted, and recommendations were developed for the use of multimedia technologies for inclusive editions.
 • Публікація
  Локалізація і видання закордоних настільних ігор
  (ТОВ «Друкарня Мадрид», 2024) Дейнеко, Ж. В.; Следюк, І. А.
  За останні роки актуальність настільних ігор, як одного з ресурсів активного навчання, суттєво зросла, і відповідно, інтерес до них поступово збільшується.
 • Публікація
  Трихмірне сканування «побутовими» лідарами для експорту моделі у сучасні трихмірні редактори
  (ТОВ «Друкарня Мадрид», 2024) Григор’єв, О. В.; Махонін, В. Г.
  Лідар – це пристрій, що працює за принципом випромінювання лазерного променя, а потім вимірює, як швидко він повертається. Ця технологія з'явилася близько 60 років тому, і зараз завдяки інтенсивному розвитку мікроелектроніки починає набувати масового поширення в побутовому використанні. Найпоширеніше застосування лідара у побуті – це датчики для автомобілів. Завдяки їм сучасна електроніка автомобіля здатна розпізнавати навколо себе простір і об'єкти, такі як пішоходи та інші автомобілі.
 • Публікація
  Selection of eco-friendly materials for grocery store packaging
  (ТОВ «Друкарня Мадрид», 2024) Chebotarova, I.; Striliana, К.; Vovk, O.; Dovgal, А.; Chebotarоva, М.
  As the volume of production of various products increases, more packaging is needed. This trend is one of the most important causes of environmental damage. Attractive, resistant and informative packaging is not only used to protect products, but is also an essential attribute of marketing promotion. Almost all products on store shelves are wrapped in many layers of paper, film, and plastic, which are thrown away by consumers immediately after use.
 • Публікація
  Assessing the efficacy of artificial intelligence in transforming wireframes into designs: current limitations and future prospect
  (ТОВ «Друкарня Мадрид», 2024) Vovk, O.; Borovynska, Y.
  Artificial intelligence has revolutionised the web design industry by offering a host of tools and features that streamline and improve the development process. From simplifying tasks to enhancing the capabilities of experienced professionals, AI -powered platforms help automate manual work, thereby speeding up the website development workflow and allowing designers to spend more time on creative activities.
 • Публікація
  Вибір критеріїв експертного оцінювання для дослідження впливу функціональності графічних редакторів на вибір користувача
  (ТОВ «Друкарня Мадрид», 2024) Табакова, І. С.; Козловська, А. О.
  Застосування експертного оцінювання у сфері графічних редакторів може сприяти розвитку та вдосконаленню цього типу програмного забезпечення. Цей метод дозволяє провести глибокий, комплексний та об'єктивний аналіз аспектів графічних редакторів, оцінити їхню якість, функціональність та відповідність потребам користувачів. У ході оцінювання доводиться звертатися до думки експертів. Експерт - це компетентний фахівець із певного питання, чиї оцінки та судження з приводу об’єкта експертизи враховують під час прийняття рішення.
 • Публікація
  Поняття степені кривини лінії для опису натурального рівняння кривої
  (ТОВ «Друкарня Мадрид», 2024) Челомбітько, В. Ф.
  Для опису та зображення кривих поліграфічного захисту доцільно застосовувати їхні натуральні рівняння. Інакше кажучи, такі рівняння, які описують кривину деякої кривої залежно від її натурального параметра s, який визначає довжину даної кривої починаючи з її деякої точки.