Кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки (Маг_АПОТ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 116
 • Документ
  Комп’ютерна система управління для забезпечення рівня освітлення на базі мікроконтролера
  (2022) Ворона, Д. В.
  Метою дослідницької роботи є запропонувати вбудовану систему керування освітленням робочого місця. Представлена конструкція розглянутої системи освітлення з потужним світлодіодом (Light Emitting Diode) та ідея керування нею. Наведено та обговорено деякі результати досліджень побудованої системи освітлення, зокрема вимірювання її оптичних та електричних параметрів. Наведені результати показують, що за допомогою даної системи можна отримати високе значення рівномірності освітлення робочого місця при різних значеннях основного освітлення в приміщенні.
 • Документ
  Модель аналізу виконання графіку навчального процесу з використанням мобільного застосунку
  (2022) Старіна, В. Д.
  Метою кваліфікаційної роботи є проектування мобільного застосунку в рамках реалізації хмарних сервісів кіберуніверситету для обліку успішності виконання навчального графіку студента з відображенням шкали прогресу. Облік успішності навчання передбачає покращення процесу самоконтролю студентів та полегшити організацію навчання студентів в період сесії та екзаменів. Розроблено та протестовано мобільний застосунок, що допомагає слідкувати за вчасним виконанням завдань студентами, а також за їх прогресом у навчанні. Мобільний застосунок реалізований на базі операційної системи iOS. Програмна реалізація алгоритму додатку здійснена на мові програмування Swift у середовищі розробки XCode.
 • Документ
  Моделі ідентифікації особистості за біометричними ознаками
  (2022) Сіленко, М. С.
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження та модифікація алгоритмів біометричної ідентифікації для підвищення їх показників швидкодії та точності розпізнавання, методами об’єднання певних алгоритмів, а також використанням технологій ML. Даний вид роботи сприяє поглибленому аналізу та вивченню методів біометричної ідентифікації особистості. В рамках роботи описано основні етапи процесу ідентифікації, відмінність від верифікації, а також методи та алгоритми роботи з біометричними характеристиками, які використовуються сьогодні
 • Документ
  Система моніторингу кліматичних показників навколишнього середовища
  (2022) Надиршин, Р. Ю.
  Метою роботи є підвищення якості збирання, збереження й обробки достовірної та оперативної інформації шляхом розробки системи моніторингу кліматичних показників навколишнього середовища, що спрямовано на заходи з попередження та зменшення негативних наслідків змін стану навколишнього середовища. Система моніторингу на основі мікроконтролера дозволить мінімізувати часові та матеріальні витрати для організації виконуваних задач, а також створювати інноваційні науково-технічні рішення соціальних та екологічних проблем світової спільноти
 • Документ
  Методи аналізу ефективності перетворення Фур'є та Хартлі для спектрального аналізу звукових сигналів
  (2022) Пристинський, Д. В.
  Розглянуті особливості роботи зі звуком, методи аналізу звуку. Були розглянуті основні методи розкладання звуку до спектру та проаналізовані такі перетворення: перетворення Фур’є, дискретне перетворення Фур’є, перетворення Хартлі, дискретне перетворення Хартлі, та алгоритм швидкого перетворення Фур’є, алгоритм швидкого перетворення Хартлі та їх порівняння. Було розроблене середовище для аналізу ефективності швидких перетворень у контексті роботи зі звуком в одному просторі. Середовище аналізу було представлена як прикладна програма.