Автоматизированные системы управления и приборы автоматики

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 310
 • Документ
  Автоматизовані системи управління та прилади автоматики, 2019, випуск 176
  (ХНУРЕ, 2019)
  У збірнику наведено результати досліджень, що стосуються комп’ютерної інженерії, управління, технічної діагностики, автоматизації проектування, оптимізованого використан- ня комп’ютерних мереж і створення інтелектуальних експертних систем. Запропоновано нові підходи, алгоритми та їх програмна реалізація в області автоматичного управління складними системами, оригінальні інформаційні технології в науці, освіті, медицині. Для викладачів університетів, науковців, фахівців, аспірантів.
 • Документ
  Автоматизированные системы управления и приборы автоматики, 2007, выпуск 140
  (ХНУРЭ, 2007)
  В сборнике представлены результаты исследований, касающихся компьютерной инженерии, управления, технической диагностики, автоматизации проектирования, оптимизированного использования компьютерных сетей и создания интеллектуальных экспертных систем. Предложены новые подходы, алгоритмы и их программная реализация в области автоматического управления сложными системами, оригинальные информационные технологии в науке, образовании, медицине. Для преподавателей университетов, научных работников, специалистов, аспирантов.
 • Документ
  Автоматизированные системы управления и приборы автоматики, 2007, выпуск 139
  (ХНУРЭ, 2007)
  В сборнике представлены результаты исследований, касающихся компьютерной инженерии, управления, технической диагностики, автоматизации проектирования, оптимизированного использования компьютерных сетей и создания интеллектуальных экспертных систем. Предложены новые подходы, алгоритмы и их программная реализация в области автоматического управления сложными системами, оригинальные информационные технологии в науке, образовании, медицине. Для преподавателей университетов, научных работников, специалистов, аспирантов.
 • Документ
  Автоматизированные системы управления и приборы автоматики, 2007, выпуск 138
  (ХНУРЭ, 2007)
  В сборнике представлены результаты исследований, касающихся компьютерной инженерии, управления, технической диагностики, автоматизации проектирования, оптимизированного использования компьютерных сетей и создания интеллектуальных экспертных систем. Предложены новые подходы, алгоритмы и их программная реализация в области автоматического управления сложными системами, оригинальные информационные технологии в науке, образовании, медицине. Для преподавателей университетов, научных работников, специалистов, аспирантов.
 • Документ
  Построение линеаризированных математических моделей работы вакуум-аппаратов кристаллизационного отделения сахарного завода
  (ХНУРЭ, 2012) Ляшенко, С. А.; Ляшенко, А. С.
  Рассматривается работа отделения кристаллизации сахарного завода. Предлагаются линеаризованные математические модели работы вакуум-аппаратов, необходимые для использования в автоматизированных системах управления технологическими процессами кристаллизационного отделения