Кафедра системотехніки (Маг_СТ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 87
 • Документ
  Дослідження та розробка методу виявлення підробок зображень та відеоконтенту
  (2021) Захаров, Р. С.
  Метою даної кваліфікаційної роботи являється дослідження та розробка методу виявлення підробок зображень та відеоконтенту. Методи дослідження: системний аналіз, комп’ютерний зір, штучні нейронні мережі, методи обробки зображень, згортки та класифікації. Наукова новизна: запропоновано метод виявлення підробок зображень та відео, в якому на першому етапі виконується попередня обробка зображень і відео на основі аналізу ознак комп’ютерного зору, на другому етапі зображення класифікуються на основі розбіжності певних ознак між кадрами. Отримані результати дослідження можна використати у якості даних для розробки програмного застосунку, який може знайти своє застосування певними компаніями або правоохоронними органами у кібербезпечних цілях для виявлення підробок задля спростування дезінформації та шантажу
 • Документ
  Проєктування методів збору та аналізу даних соціальних мереж в режимі реального часу
  (2021) Яворовенко, К. В.
  Мета кваліфікаційної роботи – проєктування ефективних методів збору та аналізу даних соціальних мереж в режимі реального часу. Результатом кваліфікаційної роботи є метод збору та агрегації великих даних в реальному часі оснований на конвеєрній та паралельній обробці даних. Розроблене програмне забезпечення, що базується на хмарних технологіях та дозволяє виконувати горизонтальне та вертикальне масштабування. Область застосування системи – користувачі соціальних мереж, бізнес-аналітики, SMM-спеціалісти, система орієнтована на в основному на комерційне використання з аналізу великих об’ємів даних в реальному часі
 • Документ
  Дослідження та застосування генетичних алгоритмів для прогнозування температури земної поверхні
  (2021) Василенко, А. К.
  У кваліфікаційній роботі розглядається вирішення проблеми прогнозування температури земної поверхні за допомогою технологій штучного інтелекту, а саме нейронних мереж і еволюційних алгоритмів. Поставлена задача полягає в тому, щоб розробити програмну систему, яка буде з використанням архіва метеоролгічних даних робити передбачення щодо параметрів погоди у заданій точці земної поверхні в обраний проміжок часу.
 • Документ
  Розробка та дослідження компонентів системи управління документообігом з цифровими документами
  (2021) Стаднік, М. М.
  Об'єкт дослідження – процеси автоматичної генерації файлів або документів як система документообігу. Предмет дослідження – методи та засоби автоматичної генерації файлів у системі документообігу. Мета роботи – дослідити та розробити модифікований метод автоматичної генерації файлів у системах документообігу. Методи дослідження – аналіз існуючих компонентів документообігу методів автоматичної генерації файлів. Визначено підхід до вирішення проблеми автоматичної генерації файлів в веб додатках. Виконано порівняння існуючих алгоритмів генерації, проведено порівняльний аналіз їх показників, виділені найефективніші алгоритми. Запропоновано модифікацію алгоритмів генерації яка задовольняє поставленій задачі. Галузь застосування – програмний засіб використовується для автоматизаціх процесів докуменообігу в веб додатках.
 • Документ
  Розробка та дослідження аналітичних методів компоненту CRM системи на прикладі аптечної мережі
  (2021) Щебликіна, Д. Ю.
  Об’єктом дослідження є аналітичні методи компоненту CRM системи на прикладі аптечної мережі. Предметом дослідження виступають методи інтелектуального аналізу даних для заохочення клієнтів. Метою роботи є дослідження існуючого переліку методів інтелектуального аналізу даних для заохочення клієнтів та розробка власного методу на їх основі в рамках визначеної предметної області. Методами розробки являються системний підхід та об’єктно-орієнтований аналіз. Результатами роботи є розроблений та інтегрований метод до системи електронної комерції «Аптечної мережі», що дозволяє на базі збережених у системі даних створювати рекомендації для кожної продукції й виокремлювати таргетовані пропозиції для клієнтів застосунку, для подальшого використання у рекламних розсилках.