Автоматизація процедур статистичного аналізу результатів вимірювань

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Яхновська, Д. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерську атестаційну роботу присвячено розробці автоматизованої системи статистичної обробки даних багаторазових вимірювань. Мета роботи – розробити програмний засіб для автоматизації процедур опрацювання даних багаторазових вимірювань. У магістерській атестаційній роботі було проведено огляд методів опрацювання даних вимірювань. Розроблена система призначена для побудови гістограми розподілу та кумулятивної кривої; обчислення описових статистик; відсіювання недостовірних даних; перевірки гіпотези про закон розподілу;побудови інтервальних оцінок. Автоматизована система може використовуватись в метрологічних організаціях, що виконують статистичну обробку даних, у навчальному процесі.
Опис
Ключові слова
гістограма, кумулятивна крива, закон розподілу, інтервальні оцінки, описові статистики, автоматизована система
Цитування
Яхновська Д. С. Автоматизація процедур статистичного аналізу результатів вимірювань : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 152-Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Д. С. Яхновська ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; кафедра Метрології та технічної експертизи – Харків, 2020. – 91 с.