Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій (Маг_ІВТ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 33
 • Документ
  Оцінка якості програмного забезпечення на основі сучасних стандартів
  (2022) Фоменко, В. Д.
  Мета роботи: проаналізувати рекомендації та вимоги сучасних стандартів щодо вимірювання якості програмного забезпечення та з’ясувати можливість їх практичного застосування. Методи дослідження: аналіз нормативної документації. У роботі було розглянуто: серії стандартів ISO 25000 SQuaRE щодо якос-ті програмного забезпечення; моделі якості програмного забезпечення; станда-рти SQuaRE щодо вимірювання якості; що таке елемент показника якості про-грамного забезпечення; загальний підхід до вимірювання якості програмного забезпечення; еталонну модель вимірювання якості за стандартом ISO/IEC 25020; вибір та побудову показників якості; планування та здійснення вимірю-вань; вимірювання якості програмного продукту.
 • Документ
  Інтегровані системи ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45000
  (2022) Юношев, Д. Є.
  Мета роботи: проаналізувати підходи до розробки, розділи та частини інтегрованих систем на прикладі огляду на інтегровану систему управління підприємства ТОВ «БУД-МІСТ». Методи дослідження: формальний та фундаментальний документальний аналіз, порівняльний аналіз та обробка літературних джерел. Отримані результати та їх новизна: даними методами дослідження проаналізувати та провести огляд інтегрованої системи за ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45000, підприємства, що спеціалізується на будівництві та реконструкціях. Значущість виконаної роботи та висновки: дана кваліфікаційна робота має практичну цінність насамперед для підприємства, що оглядається у цій роботі, себто була розроблена та впроваджена на підприємстві ТОВ «БУД-МІСТ».
 • Документ
  Розробка методики оцінювання програмного забезпечення
  (2022) Столяр, І. О.
  Кваліфікаційна робота присвячена питанням аналізу програмного забезпечення, що дозволяє оцінити якість програмних продуктів і мінімальний рівень якості при неповній інформації про програмні системи. Мета роботи – розробка методики оцінювання якості програмного забезпечення. У роботі запропоновано оригінальний підхід до оцінювання якості програмного забезпечення на основі експертної оцінки. В основі моделі лежить метод Раша оцінки латентних змінних. Модель дозволяє обчислити підсумковий показник якості кожного програмного продукту за лінійною шкалою і провести аналіз оціночних критеріїв.
 • Документ
  Розробка методики оцінювання якості освітніх послуг
  (2022) Сердюк, Д. Л.
  Мета роботи – аналіз сучаного стану закаладів освіти в Украиїні та розробка методики оцінювання якості освітніх послуг. В роботі була запропонована методика оцінки якості освітніх послуг, що базується на сформованій піраміді критеріїв та моделі оцінки якості навчання, дозволяє визначити величину, що відображає якісну характеристику процесу навчання у вищому навчальному закладі
 • Документ
  Вимірювання кольорів за допомогою фотоколориметра
  (2022) Пахомова, А. О.
  Об’єкт розроблення – фотоколориметр. Мета роботи – вимірювання кольорів за допомогою фотоколориметра. Результатом кваліфікаційної роботи є розрахунок кольору за допомогою фотоколориметра маючи певні вимірювання концентрації розчину, а також розуміння принципу дії фотоколориметру, його види, конструкція, принцип роботи та детально описаний метод калібрування й приведені розрахунки для нього. У якості методу розробки використано метод найменших квадратів та лінійну регресію для сумісних вимірів. Для калібрування використаємо робочі стандартні розчини. Розроблену методику доцільно використовувати у лабораторних умовах. Для розвитку розробленої методики є такі пропозиції: провести оцінювання невизначеності вимірювань концентрації для ряду речовин, а також провести розрахунки з урахуванням кореляції.