Публікація:
Дослідження процедур попередньої обробки голосових даних в інтересах аутентифікації користувача

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У роботі виконаний аналіз поточного стану систем біометричної аутентифікації користувачів. Розглянуто їхні переваги й недоліки. Особлива увага приділена використанню голосових систем аутентифікації клієнтів при побудові сучасних локальних мереж, які мають істотні переваги в порівнянні з випадком, коли як система доступу використовуються статистичні біометричні ознаки користувача. Проведено дослідження фазового спектра голосового сигналу користувача, отриманого в процесі модельного експерименту. Виконані дослідження й розроблені процедури свідчать про більшу інформативність фазових даних голосового сигналу користувача системи аутентифікації.

Опис

Ключові слова

аутентифікація, аналіз, біометріка, пароль, система доступу, надійність, фаза сигналу

Бібліографічний опис

Пастушенко В. Ю. Дослідження процедур попередньої обробки голосових даних в інтересах аутентифікації користувача : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / В. Ю. Пастушенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 73 с.

DOI