Аналіз алгоритмів маршрутизації, побудованих з використанням методів теорії прийняття рішень

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Ковальов, В. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто основні алгоритми пошуку найкоротших шляхів між кінцевими вузлами, на основі яких функціонують протоколи маршрутизації інформаційних мереж зв'язку. Розглянуто методи штучного інтелекту і теорії рішень, що застосовуються для пошуку найкоротших шляхів у мережах. Виконано порівняльний аналіз ефективності наступних алгоритмів пошуку найкоротшого шляху у ad hoc мережі: алгоритму Дейкстри, алгоритму Беллмана-Форда і алгоритму А*. Показано, що за рахунок вибору відповідної евристичної функції в алгоритмі A* вдається більше ніж у два рази скоротити час пошуку в порівнянні з алгоритмом Дейкстри.
Опис
Ключові слова
алгоритми прийняття рішень, алгоритм Дейкстри, алгоритм Беллмана-форда, протоколи маршрутизації
Цитування
Ковальов В. О. Аналіз алгоритмів маршрутизації, побудованих з використанням методів теорії прийняття рішень : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / В. О. Ковальов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 62 с.