Модель згорткової мережі для мультиагентної кооперації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Тельний, М. А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою атестаційної роботи є розробка моделі згорткової мережі для мультиагентної кооперації. У ході виконання атестаційної роботи були розглянуті актуальність проблеми, зроблений огляд сучасної літератури за темою, визначені терміни які стосуються до тематики роботи та розлянуті роботи за тематикою атестаційної роботи. Розроблена модель на мові Python за допомогою інструментів TensorFlow та Keras, яка з точністю 83% розпізнає зображення.
Опис
Ключові слова
мультиагентна система, розподілений штучний інтеллект, агент, мультиагентна кооперація, згорткова мережа
Цитування
Тельний М. А. Модель згорткової мережі для мультиагентної кооперації : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія / М. А. Тельний ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 80 с.