Автоматизація ТП контроля з використанням зовнішніх генераторів сигналів стандартних та довільних форм хвилі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Орехов, І. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У магістерській атестаційній роботі досліджено порядок та способи проведення операцій об’єктивного контролю з використанням генераторів сигналів для здійснення правильності та послідовності операцій АТП. Для цього проведений теоретичний аналіз обґрунтування необхідності проведення операцій ОК АТП та підбір генераторів сигналів і програмних засобів для здійснення цього контролю. На основі проведеного дослідження було розроблено та запропоновано для впровадження у промисловість порядок та способи проведення операцій об’єктивного контролю.
Опис
Ключові слова
автоматизація технологічного процесу, об’єктивний контроль, операції об’єктивного контролю, генератори, класифікація генераторів
Цитування
Орехов І. О. Автоматизація ТП контроля з використанням зовнішніх генераторів сигналів стандартних та довільних форм хвилі : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / І. О. Орехов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 88 с.