Публікація:
Автоматизація ТП контроля з використанням зовнішніх генераторів сигналів стандартних та довільних форм хвилі

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У магістерській атестаційній роботі досліджено порядок та способи проведення операцій об’єктивного контролю з використанням генераторів сигналів для здійснення правильності та послідовності операцій АТП. Для цього проведений теоретичний аналіз обґрунтування необхідності проведення операцій ОК АТП та підбір генераторів сигналів і програмних засобів для здійснення цього контролю. На основі проведеного дослідження було розроблено та запропоновано для впровадження у промисловість порядок та способи проведення операцій об’єктивного контролю.

Опис

Ключові слова

автоматизація технологічного процесу, об’єктивний контроль, операції об’єктивного контролю, генератор, класифікація генераторів

Бібліографічний опис

Орехов І. О. Автоматизація ТП контроля з використанням зовнішніх генераторів сигналів стандартних та довільних форм хвилі : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / І. О. Орехов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 88 с.

DOI