Публікація:
Аналіз методів комбінованого шифрування бази даних із даними в стані спокою

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2023

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – процес аналізу методів комбінованого шифрування бази даних із даними в стані спокою. Предмет дослідження – методи комбінованого шифрування бази даних. Мета роботи – аналіз методів комбінованого шифрування бази даних та створення програмного продукту. Метод дослідження – розрахунковий аналіз та створення програмного продукту. В кваліфікаційній роботі проаналізовані класичні методи шифрування, а також існуючі модифікації класичних методів шифрування. Наведено порівняльний аналіз класичних симетричних та асиметричних шифрів. Розроблено комбінований метод шифрування, який складається з асиметричного методу шифрування Вільямса та симетричного методу шифрування DES. Розроблений комбінований метод зберігає свої переваги перед класичним методом. Комбінований метод шифрування забезпечує підвищену швидкість роботи та підвищену стійкість до атак на основі підбору шифротексту. Він також є достатньо стійким до атак за рахунок декомпозиції відкритого ключа через його великий розмір довжини та використання симетричного і асиметричного шифрування. Також проведено аналіз сучасних концепцій створення баз даних, детально проаналізовано методи проектування баз даних, алгоритми створення баз даних та їх шифрування. Також створено програмний продукт із розробленим методом комбінованого шифрування згідно завданню.

Опис

Ключові слова

комбіноване шифрування, стан спокою, стійкість

Бібліографічний опис

Полєжаєв А. В. Аналіз методів комбінованого шифрування бази даних із даними в стані спокою : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 Кібербезпека / А. В. Полєжаєв ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2023. – 81 с.

DOI