Публікація:
Аналіз джерел випромінювання ЕМП і засоби для їх оцінки

Немає доступних мініатюр

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Розглянуто проблематику виміру електромагнітного поля, різні типи вимірювальних антен, що застосовуються для виміру ПЕМВ у різних частотних діапазонах. Проведено аналіз сучасного стану антенної вимірювальної техніки, розглянуто основні параметри антен, у тому числі характеристику «антенний фактор», яка використовується в нормативно-технічній документації на вимірювальну антену при її калібруванні й виконанні вимірів. Виконано розрахунок діаграми рівнів радіоканалу та спроектовані й розраховані логоперіодичні вимірювальні антени для вимірювання напруженості електромагнітного поля.

Опис

Ключові слова

електромагнітні випромінювання, антени вимірювальні, антенний фактор, діаграма рівнів радіоканалу, антена логоперіодична

Бібліографічний опис

Слинько О. О. Аналіз джерел випромінювання ЕМП і засоби для їх оцінки : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / авт. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; кафедра Комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації. – Харків, 2020. – 66 с.

DOI