Дослідження методів побудови рекомендаційної системи для онлайн-магазину електронних ігор

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Байдак, В. Є.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження є методи побудови рекомендаційної системи в контексті онлайн-магазину електронних ігор. Метою даної роботи є дослідження методів побудови рекомендаційної системи для онлайн-магазину електронних ігор. Методи розробки базуються на концептуальному та UML-моделюванні предметної області, використанні фреймворку ASP.NET MVC 5 та бібліотеки машинного навчання ML.NET, мові програмування C#, базах даних SQL Server, мові розмітки HTML 5 та CSS3. У результаті роботи проведено дослідження методів побудови рекомендаційної системи, спроектована схема бази даних та архітектура додатку, розроблена і апробована рекомендаційна система для онлайн-магазину електронних ігор
Опис
Ключові слова
електронна гра, машинне навчання, онлайн-магазин, рекомендаційна система, ASP.NET MVC 5, SQL SERVER, ML.NET, UML
Цитування
Байдак В. Є. Дослідження методів побудови рекомендаційної системи для онлайн-магазину електронних ігор : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 121 — Інженерфя програмного забезпечення / В. Є. Байдак ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 117 с.