Іноземний досвід реформування системи державної служби в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Мельников, О. Ф. 
Кобзев, І. В. 
Косенко, В. В. 
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Адміністративні можливості відкривають шлях для приведення регуляторних актів (наближення законодавств) у відповідність з вимогами ЄС. Розрізняючи фази або стани розвитку процесу реформ: трансформації, консолідації, модернізації таада птації, необ хідно усвідомлювати їхню умовність щодо застосовування у різних країнах. Більше того, послідовність цих фаз може не матилогіки, часової безперервності, не говорячи вже про однаковість досвіду в різних країнах. Різні фази не можна також виділяти ли ше в залежності від відповідного процесу розвитку; у кожному випадку вони є наслідком таких різних обставин, як особлива спадщина, державні традиції або відмінна адміністративна культура. Якщо більш розвинені країни – члени ЄС пройшли через цей типовийпро цес розвитку, чотири зазначені фази можуть допомогти визначити позитиви процесу реформування та його складових.
Опис
Ключові слова
зарубіжний досвід, державна служба, реформування
Цитування
Мельников О. Ф. Іноземний досвід реформування системи державної служби в Україні / О. Ф. Мельников, І. В. Кобзев, В. В. Косенко // Science for modern man: Economics, Management and marketing, Tourism, Legal sciences, History, Art history. Monographic series «European Science». – Book 8. – Part 3. – 2022. – 174 p. – Pр. 30-42. DOI: 10.30890/2709-2313.2022-08-03-015