Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Задорожний, С. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та удосконалення науково-методичного забезпечення оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Розкрито сутність і функціональні складові економічної безпеки підприємства. Систематизовано фактори впливу на економічну безпеку підприємства. Проаналізовано сучасні критерії та показники оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Здійснено аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Автостек». Здійснено оцінку фінансового стану підприємства в контексті забезпечення економічної безпеки. Виявлено потенційні загрози економічній безпеці ТОВ «Автостек» та розроблено заходи щодо їх усунення. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Здійснено оцінювання рівня економічної безпеки ТОВ «Автостек».
Опис
Ключові слова
економічна безпека, фактори впливу, фінансово-господарська діяльність
Цитування
Задорожний С. В. Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент / С. В. Задорожний ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 94 с.