Публікація:
Дослідження використання методів Deep Learning для розпізнавання транспортних засобів на зображенні

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єктом дослідження є питання детекції транспортних засобів в системах комп’ютерного зору. Метою дослідження є розробка методів для покращення алгоритму Single Short Detector (SSD) та аналіз результатів. Здійснено експериментальне оцінювання ефективності алгоритмів SSD, YOLO, R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN, Mask R-CNN. У даному дослідженні використані методи математичної статистики, інтелектуального аналізу даних, розпізнавання образів, а також імітаційне моделювання. На основі дослідження і проведеного експерименту проаналізовано та підтверджено ефективність застосування алгоритму SSD в порівняно з YOLO. Перспективою подальшого дослідження є вивчення завадостійкості розроблених методів та оцінювання їх прикладної результативності стосовно об’ємних колекцій зображень

Опис

Ключові слова

глибинне навчання, розпізнавання транспортних засобів, SSD метод, обробка зображень

Бібліографічний опис

Ященко А. В. Дослідження використання методів Deep Learning для розпізнавання транспортних засобів на зображенні : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / А. В. Ященко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 60 с.

DOI