Невзаємний фотонно-кристалічний хвилевід з гіротропними елементами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Нєвров, В. Ю.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі були розглянуті та проаналізовані варіанти конфігурацій оптичних та квазіоптичних систем, що містять хвилеводи з гіротропними елементами. Показано, що фотонно-кристалічний хвилевід з гіротропними елементами має властивості невзаємної структури та забезпечує односпрямоване розповсюдження електромагнітних хвиль. Розраховано та порівняно декілька моделей зі зміною параметрів елементів та величини зовнішнього магнітостатичного поля
Опис
Ключові слова
гіротропна структура, односпрямований хвилевід, поляризація, тензор магнітної проникності, фотонний кристал, фотонно-кристалічний хвилевід
Цитування
Нєвров В. Ю. Невзаємний фотонно-кристалічний хвилевід з гіротропними елементами : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / В. Ю. Нєвров ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 53 с.