Сповільнені хвилі в двовимірному фотонно-кристалічному хвилеводі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Івасишина, К. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метод дослідження – числовий метод розв’язання задач електродинаміки – метод розкладання по плоским хвилям за допомогою програмного пакету MIT Photonic Bands (MPB). У першій частині роботи описується загальна інформації про фотонні кристали, їх принцип дії, різновиди та сфери застосування; детально описано принцип дії фотонно-кристалічних хвилеводів, їх базові конфігурації, а також сфери, у яких вони використовуються на практиці; описуються лінійні дефекти у кристалічних решітках хвилеводів, а також їх вплив на положення моди у заборонених зонах фотонно-кристалічних структур. У другі частині роботи демонструються симетрії у фотонно-кристалічних хвилеводах, а також розрахунок дисперсійних характеристик для різноманітних симетрій у хвилеводах.
Опис
Ключові слова
Хвилевід, заборонена зона, фотонний кристал, сповільнені хвилі, дисперсійні характеристики, зонна структура
Цитування
Івасишина К. С. Сповільнені хвилі в двовимірному фотонно-кристалічному хвилеводі : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка» / К. С. Івасишина ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019 – 73 с.