Звіт про науково-дослидну роботу за наказом МОНУ від 31.01.2019 № 96 та 05.02.2010 № 129. Розроблення методів і засобів обробки ансамблю сигналів і розпізнавання радіовипромінюючих джерел та об'єктів в умовах апріорної невизначеності

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Безрук, В. М.
Калюжний, М. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Звіт присвячений опису результатів розробки науково-технічного проекту «Розроблення методів і засобів обробки ансамблю сигналів і розпізнавання радіо випромінюючих джерел та об’єктів в умовах апріорної невизначеності». Об'єкт досліджень НДР - системи і засоби радіолокації, радіозв’язку та управління об’єктів повітряного базуванняі системи та засоби загального і спеціального призначення радіочастотного моніторингу (РЧМ) і радіопротидії (РПД) України. Предмет досліджень НДР - процес, сукупність методів, алгоритмів, критеріїв та показників оцінювання ефективності обробки сигнальної інформації і багаторівневого комплексного розпізнавання радіовипромінюючих об’єктів різного базування по даним систем та засобів РЧМ і РПД в умовах структурно-параметричної апріорної невизначеності. Метою НДР є розроблення методів та інструментальних засобів імітаційно-математичного моделювання обробки ансамблю різнотипних сигналів і комплексного розпізнавання радіовипромінюючих приладів (РВП), радіоелектронних засобів (РЕЗ) та радіовипромінюючих об’єктів (РВО) з подоланням апріорної невизначеності суб’єктивного і об’єктивного характеру про види сигналів та їх параметри, типи РЕЗ та їх радіовипромінювання, про РВО та їх стан і захисту інформаційного ресурсу з розпізнавання в сховищах даних і при передачі її каналами зв’язку. НДР призначена для вирішення проблеми підвищення ефективності розпізнавання радіовипромінюючих РЕЗ і об’єктів за рахунок розробки нових і використання існуючих статистичних і логічних методів і засобів подоланням апріорної невизначеності суб’єктивного і об’єктивного характеру, неповноти та нечіткості інформації про види сигналів та їх параметри, типи РЕЗ та їх радіовипромінювання, про радіовипромінюючі об’єкти та їх стан. Проект належить до прикладних досліджень, за своїми результатами є актуальним для суміжних галузей радіочастотного моніторингу (РЧМ) і радіоелектронної боротьби (РЕБ) і розроблений в світі Постанови КМУ від 16.09.2017 № 600-Р «Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки» При виконанні НДР використовувався запропонований авторами системно-методологічний підхід, який об’єднує інформаційно-аналітичний підхід до збирання, аналізу та узагальнення інформації про об’єкти радіомоніторингу, їх радіовипромінювання та сигнали, частотно-часовий підхід до обробки ансамблю сигналів невідомого виду і параметрів, статистичний підхід і підходи теорії розпізнавання образів до синтезу алгоритмів обробки сигналів і моделювання алгоритмів розпізнавання, формально-логічний підхід до розробки інформаційно-логічних моделей знань про РВО, адаптивний підхід до подолання апріорної невизначеності, системний підхід до побудови моделі імітаційного моделювання систем комплексного розпізнавання РЕЗ і РВО. Методи досліджень - інформаційно-аналітичний огляд, системно-теоретичне обґрунтування, теорія розпізнавання образів, системного аналізу, статистичного синтезу, штучного інтелекту і математичного моделювання.
Опис
Ключові слова
інформаційна технологія, комплексне розпізнавання станів, літальний апарат, засоби радіозв'язку та управління, радіолокаційна станція
Цитування
Колекції