Автоматизація розрахунку активного хвильового опору порожнистого ротора електромеханічного перетворювача

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Малишев, М. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – електромеханічний перетворювач з порожнистим ротором для технології гідрогенізації вугільного палива. Предмет дослідження – алгоритм розрахунку активного хвильового опору порожнистого ротора електромеханічного перетворювача. Мета кваліфікаційної роботи – розробка та реалізація алгоритму розрахунку активного хвильового опору порожнистого ротора електромеханічного перетворювача. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: – проведено огляд існуючих технологій виготовлення водовугільного палива; – розроблено алгоритм розрахунку активного хвильового опору порожнистого ротора електромеханічного перетворювача для технології гідрогенізації вугільного палива; – отримано та проаналізовано результати кінцево-елементного розрахунку активного хвильового опору порожнистого ротора електромеханічного перетворювача; – наведено заходи з безпечної експлуатації електромеханічного перетворювача для технології гідрогенізації вугільного палива. Результати кваліфікаційної роботи апробовані на міжнародній конференції.
Опис
Ключові слова
АКТИВНИЙ ОПІР, ЧИСЕЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК, ПОРОЖНИСТИЙ РОТОР, ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ
Цитування
Малишев М. О. Автоматизація розрахунку активного хвильового опору порожнистого ротора електромеханічного перетворювача : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології / М. О. Малишев ; керівник роботи Грицюк В. Ю. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки – Харків, 2022. – 64 с.