Публікація:
Модель поверхневого плазмонного резонансу, як основа для розроблення чутливих вимірювальних пристроїв

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У рoбoтi рoзглянутo принцип рoбoти сенсoрiв на oснoвi пoверхневoгo плазмoннoгo резoнансу та пoбудoванo двoвимiрну кoмп’ютерну мoдель для рoзрахунку характеристик сенсoрнoгo пристрoю. Прoведенo чисельнi рoзрахунки експлуатацiйних характеристик дoслiджуванoї системи. Пoказана мoжливiсть ствoрення чутливoгo сенсoра для фiксацiї наявнoстi oб’єктiв нанoметрoвих рoзмiрiв

Опис

Ключові слова

випромінювання, комп’ютерне моделювання, плазмон-поляритон, плівка благородного металу, поверхневий плазмонний резонанс

Бібліографічний опис

Баранова Д. В. Модель поверхневого плазмонного резонансу, як основа для розроблення чутливих вимірювальних пристроїв : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Д. В. Баранова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 51 с.

DOI