Дослідження методів аналізу й обробки експертної лінгвістичної інформації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Євсютін, І. Д.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об'єктом дослідження є методи онтологічних описів. Метою роботи є дослідження й розробка математичних методів і алгоритмів аналізу лінгвістичної експертної інформації, отриманої з колекцій текстів заданої предметної області, з метою її формалізації для застосування в інтелектуальних системах обробки інформації. Методи розробки – методи імовірнісного тематичного моделювання, методи кластерного аналізу, статистичний експеримент. У результаті реалізовано алгоритм аналізу й обробки лінгвістичної експертної інформації стосовно до завдання побудови простої онтології
Опис
Ключові слова
онтології, класифікація, нейронна мережа, лінгвістичний аналіз
Цитування
Євсютін І. Д. Дослідження методів аналізу й обробки експертної лінгвістичної інформації : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення / І. Д. Євсютін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 103 с.