Agile-розробка як концептуальний підхід до організації «розумного» виробництва в умовах розбудови економіки Індустрії 4.0

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Шебеко, О. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НДІ ПЗІР НАПрН Україн
Анотація
Дана робота присвячена дослідженню сучасних методів і підходів до організації господарської діяльності, що зібрані у єдину систему Agile, а також висвітленню переваг її застосування. Зокрема, у науковій праці розглянуто основні принципи та інноваційні підходи, на яких будується уся система, а також наголошено на важливості інтеграції даної методології в сучасне виробництво у зв’язку із неминучістю розбудови економіки індустрії з 3 етапу до 4. // This work is devoted to the study of modern methods and approaches to the organization of economic activity, collected in a single system Agile, as well as highlighting the benefits of its application. In particular, the scientific work considers the basic principles and innovative approaches on which the whole system is built, and emphasizes the importance of integrating this methodology into modern production in connection with the inevitability of industrial economy from stage 3 to 4.
Опис
Ключові слова
Agile, індустрія 4.0, господарська діяльність, суб’єкт господарювання, гнучка методологія розробки, інтерація, Agile, industry 4.0, business activity, business entity, flexible development methodology, interaction
Цитування
Шебеко О. О. Agile-розробка як концептуальний підхід до організації «розумного» виробництва в умовах розбудови економіки Індустрії 4.0 / О. О. Шебеко // Актуальні проблеми господарської діяльності в умовах розбудови економіки Індустрії 4.0, 21 травня 2021 року. – Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021. С. 184-187.